×
Jeszcze tylko 64 z 200 miejsc dostępnych w ofercie specjalnej!

ZGŁOSZENIE

icon

Relacja z edycji 2009 Poland & CEE Retail Summit

Blue Business Media pragnie podziękować wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom Kongresu What’s Going on in Retailing ?! 2009- najważniejszego forum handlu w Polsce .

O sukcesie tegorocznego wydarzenia zadecydował nie tylko jego wysoki poziom merytoryczny i równoległe sesje food i non-food zapewniające pogłębioną analizę rynku w Polsce, ale przede wszystkim udział reprezentantów całej branży – ponad 250 prezesów sieci handlowych, kadry zarządzającej firmami produkującymi dobra konsumenckie oraz najlepszych ekonomistów i analityków rynku przewidujących tendencje rozwoju dla branży handlowej.

Grono prelegentów skupiające w  tym roku ponad 55 najważniejszych decydentów o kształcie rynku w Polsce, 27 Prezesów i Członków Zarządu największych sieci handlowych, dawało możliwość spotkań i rzeczowych dyskusji przeradzających się w znaczące kontrakty handlowe.

Wszystko to sprawia, że Kongres stanowi najważniejsze miejsce spotkań i podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rynku w Polsce. Blue Business Media po raz kolejny podkreśliła swoją rolę w organizacji najbardziej znaczących spotkań biznesowych w Polsce.