×
Jeszcze tylko 64 z 200 miejsc dostępnych w ofercie specjalnej!

ZGŁOSZENIE

icon

Relacja z edycji 2013 Poland & CEE Retail Summit

Każda konferencja „Poland & CEE Retail Summit” dla jej uczestników jest nie tylko okazją do wysłuchania prelekcji i dyskusji panelowych oraz nawiązania nowych kontaktów. To przede wszystkim miejsce i czas, w którym można zaobserwować zmieniające się trendy w branży FMCG. Nie inaczej było podczas tegorocznego największego i najbardziej reprezentatywnego spotkania polskiej branży handlowej.

20 – 21 marca br. odbył się w Warszawie kongres Poland & CEE Retail Summit 2013 – najbardziej reprezentatywne spotkanie przedstawicieli polskiego i europejskiego handlu oraz sektora spożywczego. W kongresie udział wzięło ponad 600 uczestników reprezentujących 248 firm.

Relacja wideo

W tym roku uwaga gości kongresu koncentrowała się wokół kwestii braku wzrostu konsumpcji, spowolnienia gospodarczego i coraz bardziej wymagających klientów, którzy nie chcą zgadzać się na kompromis polegający na obniżeniu jakości produktów w celu obniżenia ich finalnej ceny. Osoby biorące udział w kongresie były zgodne co do tego, że branża handlowa będzie musiała szukać oszczędności oraz że spowolnienie gospodarcze jakie obserwujemy jest widoczne również w sektorze spożywczym. Kolejną konstatacja to zwrócenie uwagi, że niniejsze trudności nie mogą przełożyć się na klienta i że dzisiejszy klient nie zaakceptuje dodatkowych kosztów.

W wystąpieniu inauguracyjnym Profesora Dariusza Rosatiego, przedstawicieli branży mógł uspokoić fakt, że jak twierdził Profesor rozpad strefy Euro to najmniej prawdopodobny scenariusz wydarzeń w ciągu najbliższych lat. Dużo większe znaczenie dla przebiegu konferencji miała jednak teza doradcy Premiera Profesora Witolda Orłowskiego, który skonkludował, że klienci przyzwyczaili się już do kryzysu i w najbliższych latach zamiast wzrostu konsumpcji trzeba oczekiwać z ich strony jeszcze większych oszczędności.

Zakończenie pierwszego dnia kongresu była coroczna ceremonia wręczenia nagród „Retailer of the Year 2012. Wybrany przez dostawców”.