LIDL FAIR PAY 2019

Nagroda Lidl Fair Pay przyznana!

Zwycięzcą została firma
Kraft Heinz

Zostały przyznane również dwa wyróżnienia dla Omega Pharma oraz Amway

Równe traktowanie pracowników, w tym równość w kwestii płac, powinno być priorytetem każdego pracodawcy. Określa to m.in. punkt 5 zapisany w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Sieć Lidl przykłada dużą uwagę do równego traktowania swoich pracowników. Zwieńczeniem tych działań jest ustanowienie nagrody LIDL FAIR PAY, która zostanie pierwszy raz przyznana podczas XI edycji Poland & CEE Retail Summit organizowanej przez European Conferences United. Partnerem nagrody jest firma Lidl Polska, natomiast Partnerem Merytorycznym firma Korn Ferry.

Wysokość płac powinna być kształtowana w oparciu o merytoryczne kwestie takie jak: wykształcenie, doświadczenie czy umiejętnościach, a nie płeć. Kwestię te określają Cele Zrównoważonego Rozwoju ustanowione przez ONZ. To 17 punktów, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Cel 5 to wzmocnienie równości płci i pozycji kobiet oraz dziewcząt. Jednym z zadań zawartych w tym postulacie jest właśnie równość płacowa.

Społeczna odpowiedzialność biznesu Lidl Polska opiera się na 5 filarach, które tworzą następujące obszary: środowisko, społeczeństwo, asortyment, dostawcy i pracownicy. Lidl Polska od wielu lat realizuje politykę równego traktowania pracowników – niezależnie od płci – pensje są standardowo równe dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Chcąc zwrócić uwagę na kwestię równości płac i wyróżnić firmy, dla których zagadnienie to jest równie istotne Lidl Polska wraz z międzynarodową firmą doradczą Korn Ferry ustanowiły nagrodę LIDL FAIR PAY. Zostanie ona przyznana po raz pierwszy podczas XI edycji Poland & CEE Retail Summit dla producenta FMCG, którego polityka wynagrodzeniowa pomiędzy kobietami, a mężczyznami jest równa.

WYPOWIEDZI

„W Lidl Polska angażujemy się w projekty dotyczące kwestii sprawiedliwego i transparentnego traktowania pracowników gdyż jest to zgodne z celami ONZ. Temat ten jest nam szczególni bliski gdyż łączy 3 filary naszej społecznej odpowiedzialności biznesu – działania na rzecz społeczności globalnych i lokalnych oraz działania na rzecz pracowników i dostawców. Zwracamy uwagę na kompetencje oraz wiedzę, na wartość którą każdy pracownik wnosi. W zamian oferujemy natomiast atrakcyjną i jasną ścieżkę rozwoju, wysokie zarobki oraz stabilne zatrudnienie oparte na równości płac. W Lidlu aż 70 procent stanowisk menadżerskich piastowanych jest przez kobiety.”
podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Communications Manager, Lidl Polska
„Z naszej praktyki wiemy, że o ile temat równości wynagrodzeń za tę samą pracę, bez względu na płeć, jest już świadomie podejmowany przez wiele firm, to aktywna polityka wsparcia kobiet w ich drodze rozwoju i obejmowania kolejnych szczebli zawodowych – nie jest powszechnie stosowana. Badania przeprowadzone przez Kornferry Institute we współpracy z Rockefeller Foundation jasno pokazują na konkretne korzyści finansowe dla firm, które świadomie dbają o właściwą proporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami na wysokich stanowiskach. Dlatego też inicjatywa Lidla, by wspierać różnorodność - zasługuje na wyróżnienie.”
zaznacza Agnieszka Milewczyk, Dyrektor Zarządzający, Korn Ferry
„Chciałbym bardzo podziękować za przyznanie nagrody Lidl Fair Pay dla firmy Kraft Heinz Polska, która daje przykład równouprawnieniem kobiet i mężczyzn w zakresie warunków zatrudnienia.
Firma Kraft Heinz nie osiągnęłaby tego bez udziału całego zespołu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Europie i na Świecie. Nasze spójne podejście do tematu zatrudniania pracowników, nagradzania za wyniki oraz udzielania pełnego wsparcia każdemu w zakresie osobistego rozwoju nie byłoby możliwe bez wdrożenia i efektywnego realizowania w życiu firmy jednej z naszych głównych wartości, czyli Merytokracji. Ponadto Kraft Heinz w pionie HR jest „dowodzona” przez trzy niesamowite kobiety, które codziennie walczą o równouprawnienie i równość płci.”
Rafał Walendzik, Business Unit Lead HPO, The Kraft Heinz Company

PARTNERZY KONKURSU

Partner Nagrody:

Lidl

Partner Merytoryczny:

Korn Ferry

Consulting Partner

Partner Merytoryczni

Partnerzy Sceny Głównej

Partner Złoty

Partnerzy Business Stage

Partner Złoty

Partner

Partnerzy Łańcucha Dostaw

Partner Złoty

Partner Merytoryczny

Partner Srebrny

Partner

Partnerzy Innowacji

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner

Partnerzy Start-up

Partner

Partnerzy Convenience Retailing

Partner

Partnerzy Private Labels

Partner Złoty

Partner

Partner Retailer of the Year

Partner Gali

Partnerzy Sustainability

Wystawcy

Wydarzenie Partnerskie

Partnerzy Medialni