SUSTAINABILITY IN RETAIL AWARD

Z przyjemnością ogłaszamy pierwszą edycję Sustainability in Retail Award dla branży retail w Polsce. Nagroda zostanie przyznana wybranemu przez Jury projektowi o największym wpływie na zrównoważone, cykliczne działania operacyjne, który został zrealizowany przez sieć handlową.

W procesie selekcji projektów oraz głosowania przez Jury organizatorów wspiera firma badawcza Nielsen. Partnerami nagrody są LPR i Euro Pool System – firmy należące do grupy Euro Pool Group, która jest liderem w segmencie usług dotyczących zrównoważonego łańcucha dostaw, przeznaczonych dla rynku retail.

Dlaczego zrównoważony rozwój w branży retail?

Zrównoważony rozwój to odpowiedzialność branży retail za produkty, środowisko, pracowników i społeczność.

Realizując strategię wspierania zrównoważonego rozwoju, detaliści inwestują w nowe technologie, nawiązują współpracę z wiarygodnymi dostawcami oraz szukają coraz lepszych rozwiązań.

Skoncentrowanie działań na zrównoważonym rozwoju pomaga osiągnąć nie tylko korzyści natury etycznej, ale także wymierne rezultaty takie jak poprawa efektywności, ograniczenie ryzyka działalności czy zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Jeśli Państwa firma realizuje projekty wspierające zrównoważony rozwój z obszarów takich jak wymienione poniżej lub podobnych, zapraszamy do udziału w konkursie o nagrodę Sustainability in Retail Award.

 • Racjonalizacja łańcucha dostaw
 • Zwiększenie odzysku surowców wtórnych
 • Gospodarowanie odpadami
 • Oszczędzanie zasobów
 • Korzystanie z etycznych źródeł surowców
 • Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko
 • Eliminowanie marnowania żywności
 • Dbanie o pracowników
 • Wspieranie lokalnych społeczności
 • Zwalczanie ubóstwa w kraju i na świecie
 • Kształtowanie postaw konsumenckich związanych ze zdrowiem i ochroną środowiska
 • Przekazywanie artykułów spożywczych instytucjom charytatywnym
 • Wspieranie dostawców we wdrażaniu zrównoważonych działań
Szczegółowych informacji o konkursie udziela:
 1. ETAP 

  Składanie projektów przez detalistów
  1 lutego 2019 – 1 marca 2019

  Sieci handlowe mogą zgłaszać projekty, wypełniając kwestionariusz udostępniony do pobrania na dole tej strony i wysyłając uzupełniony dokument na adres:

  sustainability.award@conferences-united.eu
 2. ETAP 

  Zapoznawanie się z projektami przez Jury
  4 marca 2019 – 15 marca 2019

  Członkowie Jury przeczytają wszystkie złożone projekty i ocenią je, korzystając ze skali punktowej

 3. ETAP 

  Selekcja wstępna
  18 marca 2019 – 22 marca 2019

  Każdy członek Jury wybierze 3 najlepsze projekty na podstawie indywidualnych punktacji

 4. ETAP 

  Ogólny ranking
  25 marca 2019 – 27 marca 2019

  Firmy ECU i Nielsen przygotują listę 5 najlepszych projektów na podstawie projektów zarekomendowanych przez każdego z członków Jury

 5. ETAP 

  Dyskusja Jury i wybór najlepszego projektu
  27 marca 2019 – 29 marca 2019

  Jury przeanalizuje 5 najlepszych projektów, a firmy ECU i Nielsen przeprowadzą wśród Jury głosowanie, aby wybrać najlepszy projekt

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Pobierz kwestionariusz, aby zgłosić projekt do nagrody Sustainability in Retail Award

PARTNERZY NAGRODY

europoolsystem
LPR
nielsen Ferry